kW ve kVA Arasındaki Fark

Bir jeneratör satın aldığınızda, büyük olasılıkla size hangi boyutta ihtiyacınız olduğu sorulacaktır. Bundan önce hiç jeneratör satın almadıysanız, bu sizi şaşırtabilir. Bazı jeneratörlerin kW ve ayrıca kVA kullanan iki farklı türde güç kullandığını fark edeceksiniz, her iki değer de gücü ifade eder, ancak aslında farklıdırlar.

Hepimiz kW’ı duymuşuzdur, ancak jeneratör endüstrisi dışında kVA yaygın olarak bilinen bir terim değildir. Jeneratörler söz konusu olduğunda pek çok teknik terim vardır, bunlardan biri de kVA’dır ve bunlara aşina değilseniz kafa karıştırıcı olabilirler. Jeneratör satın almak isteyen herkesin işini kolaylaştırmak için PROGEN JENERATÖR ekibi, hem kW hem de kVA hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklayacaktır.

kW ve kVA’ya giriş

Temel bilgilerle başlayalım. kW ve kVA gücü ölçmenin iki farklı yoludur. kW kilowatt anlamına gelirken, kVA kilovolt-amper anlamına gelir. Her ikisi de aynı şeyi ölçer – gücü – ancak bunu yapmak için farklı birimler kullanırlar.

kW, Avrupa’da ve dünyanın diğer birçok yerinde güç için standart ölçü birimidir. Bir dizel jeneratör satın alıyorsanız, doğru boyutta jeneratör sipariş edebilmeniz için tedarikçinizin hangisini kullandığını bilmeniz gerekir.

kW ve kVA Arasındaki Fark Nedir?

kW ve kVA Arasındaki Fark Nedir?

kW ve kVA’nın karşılaştırılması

Dizel motorlu jeneratörler söz konusu olduğunda, bilmeniz gereken iki ana elektrik değeri vardır: kW ve kVA. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir?

Basit bir ifadeyle, kW (kilowatt) bir güç ölçüsüdür, kVA (kilovolt-amper) ise bir akım ölçüsüdür. kW, enerjinin üretildiği veya kullanıldığı hızdır, kVA ise elektriğin aktığı hızdır.

Peki ikisi arasında nasıl dönüşüm yaparsınız? En kolay yol şu formülü kullanmaktır: kVA = kW x 1000/p. Burada p güç faktörüdür (jeneratörünüzün verimliliğini temsil eden 0 ile 1 arasında bir sayıdır).

Örneğin, 10kw değerinde ve 0,8 güç faktörüne sahip bir jeneratörünüz varsa, kVA değeri 12,5 (10.000/0,8) olacaktır.

Dizel motorlu bir jeneratör satın alırken, ihtiyaçlarınız için doğru boyutu aldığınızdan emin olmanız önemlidir. kW daha yaygın olarak kullanılan ölçüm olsa da, kVA farklı güç değerlerine sahip jeneratörleri karşılaştırırken yardımcı olabilir.

KW Nedir?

kW (kilovat), ‘gerçek güç’, size geçerli işi yapan gerçek güç miktarını söyleyen, yararlı çalışma çıktısına dönüştürülen güç miktarıdır. Bu nedenle tüm elektrikli cihazlar kW olarak derecelendirilir, böylece onları çalıştırmak için tam olarak ne kadar güç gerektiğini bilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, bir jeneratör satın alırken kW, bir jeneratör satın alırken gerçekten endişelenmeniz gereken sayıdır .

KVA Nedir?

kVA (kilo Volt Amper), belirli bir devrenin veya elektrik sisteminin ‘görünen gücü’ olarak bilinir, size bir sistemde kullanılan toplam güç miktarını söyler. %100 verimli bir sistemde kW, kVA’ya eşittir. Ancak ne yazık ki elektrik sistemleri hiçbir zaman %100 verimli değildir ve bu nedenle durum böyle değildir. Yararlı iş çıktısı için kVA’nın yalnızca bir kısmı kullanılıyor.

kW ve kVA arasındaki ilk 5 fark

Her ikisi de elektrik gücünü temsil etmek için kullanılsa da KVA ve KW arasında gözle görülür bir fark vardır. Bu birimler, mevcut özellikleri ölçmek için her ölçüm cihazında kullanılan güç değerleridir. Her iki birim de gücü ifade etmek için kullanılır ve kilovolt amper ve kilovatın kısaltmalarıdır.

Kw (kilovat) ve kVA (kilovolt-amper) arasındaki temel fark, güç faktörüdür. Kw, gerçek gücün birimidir ve kVA, görünen gücün (veya gerçek güç artı reaktif gücün) birimidir. Bu nedenle, tanımlanmadığı ve bilinmediği sürece güç faktörü yaklaşık bir değerdir (tipik olarak 0,8) ve kVA değeri her zaman Kw değerinden daha yüksek olacaktır.

kW – kVA

kW, bir elektrik sisteminin sahip olduğu ‘gerçek güç’ miktarıdır. Bu size ne kadar gücün yararlı, çalışan bir çıktıya dönüştürüldüğünü gösterir.

kVA ise ‘görünen’ gücün ölçüsüdür. kW, ne kadar güçle çalışabileceğinizi gösteriyorsa, kVA size sistemde genel olarak ne kadar güç kullanıldığını söyler.

Bir elektrik sisteminin verimi mükemmel ise, kW, kVA’ya eşit olacaktır. Ancak hiçbir sistem tamamen verimli olmadığından, görünen gücün tamamı faydalı çıktıya dönüştürülmeyecektir.

KVA ve KW Arasındaki Temel Farklar

KVA görünür gücü temsil etmek için kullanılır ve KW bir elektrik sisteminin gerçek gücünü temsil etmek için kullanılır. AC ve DC devreleri arasındaki farktan dolayı elektrik devrelerinde kullanımı farklılık göstermektedir. Bir DC devresi düşünüldüğünde, akım faz dışına çıkmadığı için kW ve kVA eşittir. Ancak, bir AC devresini düşündüğümüzde, birkaç farklılık bulabiliriz.

Gerçek gücü çözmek için, elektrikli cihazlara bağlı olarak değişen belirsiz bir değere ihtiyacımız var. Güç faktörü denir, değerleri 0 ve 1 veya yüzde olarak verilir. Güç faktörü birliğe ne kadar yakınsa, herhangi bir cihazın elektrik kullanımıyla ilgili verimliliği o kadar fazladır. Bir kVA ve kW ile güç faktörü arasındaki ilişki kVA=kW/güç faktörüdür. DC devresinde güç faktörü birdir. Bu nedenle kW=kVA.

kVA ve kW arasındaki farklar için şu forumdaki açıklamalardan da yaparlanabilirsiniz.

KVA ve KW Arasındaki Fark

KVA KW
Görünür gücü temsil etmek için kullanılır. Gerçek gücü temsil etmek için kullanılır.
DC devrelerinde her iki güç türü de eşittir. AC devrelerinde her iki güç türü de farklıdır.
İş yapmak için kVA’nın bir kısmına erişilir ve geri kalanı akımda fazla kabul edilir. Geçerli işi yapan gerçek gücü gösterir.
Tam formu kilovolt amperdir. Tam formu kilovattır.

kVA: görünen güç

kVA görünür gücün bir ölçüsüdür : size bir sistemde kullanılan toplam güç miktarını söyler. %100 verimli bir sistemde kW = kVA. Bununla birlikte, elektrik sistemleri hiçbir zaman %100 verimli değildir ve bu nedenle tüm sistemlerde görünen güç, faydalı iş çıktısı için kullanılmaz.

kW: gerçek güç

kW, yararlı bir çıktıya dönüştürülen güç miktarıdır . Bu nedenle kW gerçek güç veya çalışma gücü olarak bilinir .

Güç Faktörü: elektriksel verimliliğin bir ölçüsü

Elektrik sisteminin verimliliğini biliyorsanız, kVA ve kW arasında dönüşüm yapabilirsiniz. Elektrik verimliliği, 0 ile 1 arasında bir güç faktörü olarak ifade edilir: güç faktörü 1’e ne kadar yakınsa, kVA o kadar verimli bir şekilde faydalı kW’a dönüştürülür. Jeneratörlerin güç faktörü 0,8’dir.

Hangi boyutta jeneratöre ihtiyacım var? bilgi edinmek ister misiniz?

kW’ı kVA’ya dönüştürme

KW’ı kVA’ya dönüştürmek için önce sistemin verimliliğini (veya güç faktörünü) bilmeniz gerekir. Güç faktörü (pf), 0 ile 1 arasında bir ölçekte ölçülür.

Ortalama olarak, bir jeneratörün güç faktörü 0,8 olacaktır.

KVA’yı kVA’ya dönüştürme formülü şöyledir: kW / pf = kVA, örneğin 200 kW / 0,8 pf = 250 kVA

kVA’yı kW’a dönüştürme formülü şöyledir: kVA x pf = kW, örneğin 250 kVA x 0,8 pf = 200 kW

kW ve kVA arasındaki ilişki şu şekilde tanımlanır:

kVA x pf = kW

kW / pf = kVA

kW / kVA = pf

Örneğin: 250 kVA x 0,8 pf = 200 kW

Basitçe anlatmak gerekirse, size meşhur bira benzetmesini anlatalım. Bira bardağınızın toplam içeriği (sıvı ve köpük) kVA’dır. Ancak biranızın sadece sıvı kısmı susuzluğunuzu gidermeye yarar ve bu nedenle kW’dır. Barmen ne kadar iyiyse (elektrik sistemi, güç faktörü o kadar verimli), o kadar çok bira (kW) alırsınız.

Dizel Jeneratör Satın Alırken Hangisini Kullanmalısınız?

İyi bir jeneratör üreticisinin her ikisini de kullanacağını göreceksiniz, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki jeneratörlerden bahsederken en yaygın olarak kW kullanılırken, dünyanın geri kalanının çoğu dizel jeneratör setlerinden bahsederken birincil değer olarak kVa’yı kullanır . Bu nedenle firmalar ağırlıklı olarak kVA cinsinden jeneratörlerinin reklamını yapacaklardır, ancak kW cinsinden bir jeneratör talep ederseniz, size gereksinimlerinizi karşılayan bir şey sunabileceklerdir.

İhtiyaçlarınız için doğru boyutta jeneratörü seçmek önemlidir ve hangi boyutta jeneratöre ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, PROGEN JENERATÖR’deki ekibimiz gibi uzmanlar size profesyonel görüşlerini sunabilir. PROGEN JENERATÖR, 7 kVA’dan başlayan  , hem tek fazlı hem de üç fazlı jeneratörlerden oluşan kapsamlı bir satış yelpazesine sahiptir.

Bu nedenle, ister 750 kw dizel jeneratöre, ister 65 kva dizel jeneratöre ihtiyacınız olduğunu düşünün fark etmez, PROGEN JENERATÖR size daha fazla yardımcı olacaktır. Jeneratör ihtiyaçlarınızı daha ayrıntılı olarak görüşmek için lütfen bugün iletişime geçin.

Dizel jeneratör alırken sorulması gereken 15 soru | Bu yazımızı mutlaka inceleyin

About the author : admin

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.